Δίκλινο Δωμάτιο

Χαμηλή Σεζόν

Από 10/04 μέχρι 30/5 & από 15/09 μέχρι 30/10

Ανά ημέρα: 60,00 €

Ανά εβδομάδα: 400,00 €

Υψηλή Σεζόν

Από 01/04 έως 10/04 & από 01/06 μέχρι 15/09

Ανά ημέρα: 60,00 €

Ανά εβδομάδα: 400,00 €

Τετράκλινο Δωμάτιο

Χαμηλή Σεζόν

Από 10/04 μέχρι 30/5 & από 15/09 μέχρι 30/10

Ανά ημέρα: 90,00 €

Ανά εβδομάδα: 600,00 €

Υψηλή Σεζόν

Από 01/04 έως 10/04 & από 01/06 μέχρι 15/09

Ανά ημέρα: 100,00 €

Ανά εβδομάδα: 650,00 €

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ